top of page

טיפוח חמלה עצמית

אני מעריך מאוד את חשיבותה של חמלה עצמית והשפעתה על הרווחה הכללית והצמיחה האישית. טיפוח חמלה עצמית כרוך בטיפול בעצמו באדיבות ובהבנה, במיוחד בזמנים קשים.

לדוגמה: מטופלת שמגיעה אליי בתחושות של הלם לאחר שקיבלה משוב קשה מהמנהל בעבודתה. אנו ננסה ביחד להקשיב לקולות של ביקורת עצמית שמגיעים מתוכה ומכים בה על חסרונותיה, ומשם ננסה לגלות חמלה עצמית וניגש למצב באמפתיה ובהבנה. נוכל לומר לעצמנו: "לכולם יש ימי גרועים, וזה רק אתגר אחד בקריירה שלי. אעשה כמיטב יכולתי ללמוד מהניסיון הזה ולצמוח ממנו".

אם קשה לך ותרצי לעבוד על שיפור החמלה העצמית שלך, נוכל יחד לצעוד במסע הזה. בטיפול, נוכל לבחון את המחשבות והרגשות שלך וללמוד טכניקות וכלים להגברת החמלה העצמית ולשיפור הבריאות הנפשית, החוסן ומערכות היחסים שלך.


0 views0 comments
bottom of page