בואו נעבוד על הקשיים!

חריש

חיפה

אונליין

ניתן למצוא אותי גם באתר של איט"ה​

https://www.itacbt.co.il/054-6738256

ובאתר פסיכולוגיה עברית

https://www.hebpsy.net/showprofile.asp?id=61955

Thanks for submitting!